Möja-Långviks samfällighetsförening

Möja-Långviks samfällighetsförening bildades vid ett sammanträde i januari 2013 genom en förrättning genomförd av Lantmäteriet. Föreningen registrerades sedan i mars 2013. Föreningens hemvist är nordöstra Möja, Långvik. De två samfälligheterna ligger vid, eller i anslutning till, ångbåtsbryggan i Långvik.
Läs mer om föreningen. Se även föreningens stadgar.


Senaste nytt

Information om gästhamnsverksamheten den 7 juli 2024, stängd.

Det finns nu, den 7 juli 2024, ny Medlemsinformation att läsa.

Protokollet från årsstämman 2024 finns nu tillgängligt. Se under Stämmor – protokoll eller läs protokollet direkt.

Det senaste bygglovet (den 4 april 2024) är överklagat. Länsstyrelsen har överlämnat ärendet till Mark och miljödomstolen den 18 april 2024. Se Länsstyrelsens överlämnande.


Som medlem – håll dig informerad

Som medlem – anmäl din e-postadress till styrelsen. Du får då e-post med kallelser eller annan medlemsinformation mm.


Uppdaterad 2024-01-03.Läs medlemsinformation för föreningens medlemmar.
Senast uppdaterad: 2024-07-07.