Överklagan I

Mark- och miljööverdomstolen har, 2023-04-05, nekat föreningen prövningstillstånd av Nacka tingsrätts dom (nedan). Styrelsen bereder olika alternativa vägar i ärendet.


Föreningen har överklagat den dom som meddelats av Nacka tingsrätt i mål nr F 9295-21 daterad 2022-12-06.
Nytt mål hos Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt, benämns F 15256-22.


Yttrande avseende överklagan inlämnades 2023-01-31.

Mer information och/eller uppdateringar om ärendet kommer fortlöpande.


Överklagan inlämnades 2022-12-23.

Föreningens styrelse jobbar vidare med ärendet tillsammans med jurist.