Fullmakt

Allmänt

Fastighetsägare (medlem) som inte kan delta på föreningsstämma har möjlighet att teckna en fullmakt för annan person i syfte att företräda medlem som inte kan delta.

Information om fullmakter

De två dokumenten nedan innehåller dels mer allmän information om fullmakter för samfällighetsföreningar och dels mer specifik information om fullmakter för Möja-Långviks samfällighetsförening.

Fullmakt – blanketter

Nedan finns färdiga fullmakter att använda, dels som pdf-dokument och dels som Word-dokument: