Överklagan II

Högsta domstolen gav ej, 2023-07-05, prövningstillstånd i målet Ö 3166-23, (från Mark- och miljööverdomstolens mål F 15256-22). Länk till Högsta domstolens beslut.

Det betyder att vi inte kommer vidare med detta alternativ. Styrelsen kommer att undersöka och utreda andra tänkbara lösningar för att hitta konstruktiva vägar framåt.