Extra stämma – november 2021

Dokumentation inför extra föreningsstämma lördagen den 27 november 2021 kl 13:00 i Möjahallen.


Motioner:

Bemötande av motioner:


Tidigare års ekonomiska sammanställningar:

Föregående års Revisionsberättelse:


Läs även mer om punkt 7 i kallelsen:


Läs även mer om bygglov, överklaganden och yttrande:

  • Bygglov
  • Läs även mer om Seastop-projektet, information och dokumentation kommunicerat med Värmdö kommun:

  • Seastop-projektet
  • Läs även mer om fullmakter – viktigt om du ej kan delta på en föreningsstämma:

  • Fullmakt

Förslag angående valberedning: