Nyheter

Här finns alla publicerade nyheter:


2023-07-10:

Prövningstillstånd nekat

Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd av, ursprungligen, Nacka tingsrätts dom. Styrelsen unersöker olika lösningar i ärendet.


2023-04-17:

Prövningstillstånd nekat

Mark- och miljööverdomstolen har nekat föreningen prövningstillstånd av Nacka tingsrätts dom. Styrelsen bereder olika alternativa vägar i ärendet.


2023-01-31:

Föreningen har överklagat dom i mål nr F 9295-21, Nacka tingsrätt

Mer om mål nr F 15256-22, Mark- och miljööverdomstolen, finns att läsa på sidan Överklagan.


2022-12-13:

Dom har meddelats av Nacka tingsrätt

Hela domen i mål nr F 9295-21 finns att läsa på sidan Stämningsansökan.


2022-11-06:

Yttranden och kallelse till huvudförhandling

Mer information avseende mål nr F 9295-21:

Mer information finns på sidan om Stämningsansökan. Föreningens medlemmar är välkomna att delta som åhörare.


2022-09-11:

Kort information om möte på Nacka tingsrätt

Den 22 december 2021 lämnade några medlemmar in en stämningsansökan mot föreningen där ett beslut på den extra stämman den 27 november 2021 klandras. Tingsrättens mål nr F 9295-21.
Nacka tingsrätt har kallat parterna till en muntlig förberedelse där bl a möjligheten till förlikning avhandlades. Mötet ägde rum den 6 september 2022 på Nacka tingsrätt. Under mötet på tingsrätten framlade kärande ett dokument kallat ”Sammanfattning av omständigheter” med 26 olika punkter.
Resultatet av det ca tre timmar långa mötet blev att föreningen kommer att ges möjlighet att besvara de 26 olika punkterna skriftligen senast den 14 oktober 2022. Tingsrätten kommer även att skicka oss ett protokoll fört vid mötet. Vi har för avsikt att förmedla dessa handlingar till föreningens medlemmar när vi väl får dem.
Tingsrätten har sedan planerat en sk huvudförhandling till den 22 november 2022. Efter det mötet anser tingsrätten att de ska kunna fatta beslut i ärendet.


2022-08-11:

Mer information inom kort

Styrelsen räknar med att kunna förmedla mer information till föreningens medlemmar i mitten av september 2022.
Håll utkik!


2022-05-16:

Avgörandedokument – bygglov

Nacka tingsrätt har fattat beslut i frågan om överklagandet av bygglovsärendet och Länsstyrelsens tidigare beslut. Se mer under Bygglov.


2022-04-11:

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Se en fullständig kallelse till ordinarie årsstämma, lördagen den 14 maj 2022, kl 12:00 i Möjahallen.
Mer dokumentation finns här.


2021-10-27:

Kallelse till extra föreningsstämma

Se en fullständig kallelse till extra föreningsstämma, lördagen den 27 november kl 13:00 i Möjahallen.


2021-09-05:

Ny styrelse

Vid en extra stämma för Möja-Långviks samfällighetsförening den 29 augusti 2021 valdes en ny styrelse.


2021-06-17:

Möja-Långviks samfällighetsförenings årsstämma den 19 juni är inställd

Några föreningsmedlemmar anser att styrelsen inte sköter uppdraget, och menar bl a att årsstämman inte utlysts enligt stadgarna. De har hos Länsstyrelsen begärt att entlediga styrelsen och tillsätta en syssloman.
Länsstyrelsen har nu beslutat att tillsätta en syssloman som tar över styrelsens uppgifter per omgående.
Vi får, och kan, inte hålla någon årsstämma eller bedriva någon verksamhet överhuvudtaget. Sysslomannens uppgift är att kalla till en årsstämma och tillsätta en ny styrelse.
Samtliga kostnader för sysslomannens uppdrag belastas föreningen.
På uppdrag av sysslomannen, Linus Billersjö (jurist på Vesterlins), förmedlas denna information till föreningens medlemmar.

Fd styrelsen,
Erik Pettersson, Eva Skillgate, Stefan Lilienberg, Hans-Inge Lundin, Allan Westerberg och Hans Ståler

Se även Länsstyrelsens beslut


2021-05-19:

Årsstämman i Möja-Långviks samfällighetsförening är flyttat från den 30 maj till den 19 juni 2021 kl 09.00 i Möja-hallen.
OBS! Alla delägare i Möja-Långvik S:2 och S:3 hälsas välkomna!
Ombud kan ha en fullmakt.
Se Årsstämma, dokumentation.


2021-05-12:

Styrelsen har kommenterat ett anonymt anslag avseende information inför årsstämman för Möja-Långviks samfällighetsförening. Se Media mm.


2021-05-07:

Föreningen har tecknat ett avtal med en arrendator avseende att sköta hamnanläggningen för vistelse och övernattning (båtgäster).


2021-04-28:

Årsstämman 2021 planeras till den 30 maj 2021, kl 10:00 i Möja-hallen. Information inför kallelsen till årsstämman publiceras på hemsidan. Dokumentation finns under Dokument och Årsstämma 2021.


2021-03-24:

Föreningen lanserar första versionen av hemsidan. Mer information kommer att läggas till före kallelsen till årsstämman 2021.


2021-02-10:

Föreningen beslutar att skapa en hemsida som informationskanal till föreningens medlemmar i februari 2021.