Revisorer och valberedning

Föreningens revisorer (valda 2024-05-18):

Petter Hallman Revisor
Staffan Laestadius Revisorssuppleant

Revisor och revisorssuppleant nås lättast på e-postadressen:


Föreningens valberedning (2024-05-18):

Cesar Grivans Ledamot – sammankallande
Kjell Bjurman Ledamot
Kale Karlberg Ledamot

Valberedningen nås lättast på e-postadressen: