Årsstämma den 20 maj 2023

Dokumentation inför ordinarie årsstämma lördagen den 20 maj 2023 kl 10:00 i Möjahallen.



Dokumentation:


Framställningar från styrelsen:

  • Beslut om markförlagd elkabel på mark fram till Waxholmsbolagets elskåp.

Motioner:

  • Inga motioner har inkommit.

Valberedningens förslag:


Protokollet från årsstämman den 20 maj 2023 finns under Dokumentation.