Stadgar

Föreningens stadgar är daterade, registrerade och godkända, i mars 2013.
– Sammanträdesdatum då stadgarna godkändes: 2013-01-24.
– Stadgarnas registreringsdatum hos Lantmäteriet: 2013-03-06.


Här finns originalstadgarna som ett pdf-dokument.


Här finns en avskrift av stadgarna (som löptext direkt här på hemsidan).