Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning får anses som god.


Nedan återfinns tidigare års ekonomiska sammanställningar:


Nedan återfinns tidigare års utgifts- och inkomststater: