Media mm

Här finns länkar och kommentarer mm till t ex artiklar i media och andra kanaler.


Två artiklar publicerade i nyhetstidningen Skärgården i april 2021:


Anslag om information till föreningens medlemmar från början av maj 2021:

  • Se anslaget via denna länk eller läs en pdf.
  • Se styrelsens kommentarer (pdf) på innehållet i anslaget.