Stämmor – kallelser

Här finns dokumentation inför respektive stämma.

  • Inför årsstämman 2024, den 18 maj.
  • Inför årsstämman 2023, den 20 maj.
  • Inför årsstämman 2022, den 14 maj.
  • Inför extra stämman 2021, den 27 november.
  • En extra stämma hölls, av sysslomannen, den 29 augusti 2021.
  • Inför årsstämman 2021, (den 30 maj och den 19 juni) – inställd.
  • Två planerade stämmor under hösten 2020 blev inställda.
  • En årsstämma hölls den 23 september 2017.
  • En årsstämma hölls den 13 juni 2015.
  • En årsstämma hölls den 18 maj 2014.

Stämmoprotokoll finns under Stämmor – protokoll.


Se även tidigare kallelser till årsstämmor.