Årstämma 2021

Dokumentation inför stämman 2021 (fn planerad till den 30 maj 2021 kl 10:00 i Möjahallen). Flyttad till den 19 juni – sedan inställd.Tidigare års ekonomiska sammanställningar:

Föregående års Revisionsberättelse: