Sysslomannen

Från Aktiebolaget Vesterlins & Co har det inkommit en faktura till föreningen. Fakturan ankom 2021-12-06. Se fakturan nedan.


  • Faktura (nr 8062) – avseende sysslomannens tid/kostnad från Vesterlins.

Ovan faktura har bestridits av styrelsen.


Vi har bestridit fakturan till fakturautställaren. Det betyder att vi överklagar det beslut som fattats av juristen på Länsstyrelsen. Det innebär i sin tur att ärendet nu ligger hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

  • Sysslomannens dagboksblad som bifogats bestridande/överklagan.

Fakturan – om 138 896 kronor – är sedan i juli 2023 betald.

Uppdaterat 2023-11-06.