Föreningen

Medlemmarna i Möja-Långviks samfällighetsförening äger de två samfälligheterna Möja-Långvik S:2 och Möja-Långvik S:3. Föreningen förvaltar dessa två samfälligheter. De båda markområdena benämns ofta som Slätskaten respektive Koudden.

Föreningen registrerades i mars 2013. Detta skedde i samverkan med Lantmäteriet. Innan dess förvaltades samfälligheterna under ledning av en byaman.

Föreningen arrenderar ut företrädesvis mark, sk anläggningsarrenden. Arrendena utgör föreningens enda inkomst. Mer information om ekonomi.

På denna webbplats finns offentliga handlingar, nyheter och medlemsinformation mm för medlemmarna att ta del av. Här finns även kontaktinformation till styrelsen och olika funktioner inom föreningen.