Stämningsansökan

Dom har meddelats av Nacka tingsrätt i mål nr F 9295-21

  • Här finns domen i sin helhet.

Föreningens styrelse jobbar vidare med ärendet tillsammans med jurist.


Föreningen har erhållit denna;

Föreningens medlemmar får gärna delta som åhörare vid denna huvudförhandling den 22 november kl 9:30 på Nacka tingsrätt, Sal 3.


I samband med en muntlig förberedelse på Nacka tingsrätt den 6 september 2022 inlämnade kärande en sammanställning om 26 olika punkter till rätten. Svarande fick därefter möjlighet att inkomma med bevisuppgifter och ett kompletterande yttrande till senast den 14 oktober 2022.


Efter beslutet om inhibition från Nacka tingsrätt har ett antal yttranden inkommit till tingsrätten. Det senaste yttrandet från föreningen är daterat 2022-02-25.


  • Beslut från Nacka tingsrätt (2022-01-12)

Beslut om inhibition från Nacka tingsrätt 2022-01-12.


  • Yttrande över yrkande om inhibition (2022-01-04)

Ovan yttrande är skickat till Nacka tingsrätt 2022-01-05.


Det har inkommit en Ansökan om stämning till Nacka tingsrätt daterad den 22 december 2021.

Ovan Ansökan om stämning kom styrelsen tillhanda 2021-12-28.